U bevindt zich hier:

Download:

Hulp nodig?
Gebruik de kennis van het GEP team

Stel hier je vraag

FAQ Regenwater

Wat is grijswater?

Grijswater is het water dat afkomstig is van wastafels, bad en douche. De term grijswater of grijs water wordt echter vaak verkeerd gebruikt. Men spreekt vaak van een grijswatersysteem terwijl men een regenwatersysteem bedoeld. Dus voor de duidelijkheid: een regenwatersysteem gebruikt water afkomstig van een dak, een grijswatersysteem gebruikt grijs water dat van een bad, douche of wastafel komt.

Wat is hemelwater?

Hemelwater is al het regenwater wat uit de lucht komt vallen bij neerslag. Dus hemelwater is meer dan enkel regenwater, het is ook het regensmeltwater dat van hagel en sneeuw afkomstig is. Bij regenwatersystemen maken we gebruik van hemelwater. Regenwater dat van parkeerplaatsen en straat komt gebruiken we niet in een regenwatersysteem, dus enkel hemelwater dat van een dak af stroomt.

Wat is huishoudwater?

Huishoudwater is het water dat bruikbaar is voor alles behalve drinkwater toepassingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan water voor je wasmachine, tuinbewatering, koelwater en toiletspoeling. De begrippen regenwater en huishoudwater worden vaak door elkaar gehaald. Het kan soms hetzelfde zijn maar dat is niet altijd het geval.

Wat is zwart water ?

Zwart water is een term die we gebruiken als er gesproken wordt over huishoudelijk afvalwater, daarbij valt te denken aan water dat gebruikt is tijdens het spoelen van het toilet. Zwart water is aanmerkelijk 'lastiger' om te hergebruiken dan bijvoorbeeld regenwater of grijs water. Daarom zien we in West Europa aanmerkelijk .

Wat is een regenwatertank of regenwaterput?

Regenwatertanks zorgen voor de opslag van regenwater zodat er bij droogte voldoende regenwater beschikbaar is voor het regenwatersysteem. Een regenwatersysteem dat veelvuldig op drinkwater draait is immers onrendabel. Bereken daarom altijd het optimale volume voordat u een regenwatertank plaatst. Een regenwatertank zal ongeveer 24 dagen in de waterbehoefte moeten kunnen voorzien om ook langere periodes van droogte te kunnen overbruggen. GEP adviseert u daar graag in, u kunt ook online een berekening maken in het rekenmodule van GEP. GEP levert verschillende soorten regenwatertanks. De kunststof tanks zijn leverbaar in cilindervorm maar ook in vierkante platte tanks. De betonnen versies worden meestal regenwaterput genoemd en zijn rond of ovaalvormig. Naast de betonnen en kunststof regenwatertanks maakt GEP ook waterzakken die perfect geschikt zijn voor kruipruimtes onder woningen.

Wat is een breaktank?

Een breaktank, ook wel breektank of disconnectietank genoemd is een reservoir dat geplaatst wordt tussen de watermeter en de 'gevaarlijke' aftappunten binnen een gebouw. Dat wil zeggen de aftappunten die als categorie 5 water gekenmerkt worden. Deze aftappunten dienen namelijk beveiligd te worden middels een AA onderbreking of een AB onderbreking. Dit is vastgelegd in de EN1717 norm, degene die hier alle details van willen weten kan de betreffende norm raadplagen via de volgende link. Het komt erop neer dat het verhindert wordt, dat bijvoorbeeld regenwater, het waterleidingnet vervuild wordt als gevolg van eventuele terugstroming van regenwater. De breaktank dient dus als een veiligheidsbuffer, deze buffer zorgt ervoor dat het vervuilde regenwater niet kan terugstromen. Een breaktank wordt gebruikt wanneer een onderbreking in de waterleiding gewenst of verplicht is.

Wat is een regenwaterpomp?

Een regenwaterpomp dient voor het transport van regenwater. De regenwaterpomp vormt het hart van elk regenwatersysteem. Het regenwater wordt door de pomp opgezogen en vervolgens verder gepompt naar de aftappunten binnen het perceel. Deze aftappunten kunnen zijn: toiletspoeling, tuinkranen en wasmachine. Er bestaan ook drukdompelpompen voor regenwater, deze zuigen het regenwater niet op uit de put maar die persen het uit de regenwatertank. Drukdompelpompen staan dus onder water. Verder zijn er ook 'normale' dompelpompen voor regenwater. Die zijn wel geschikt voor het verpompen van regenwater maar die brengen niet veel druk. Dus die zijn wel geschikt voor afvoer van regenwater, denk uit een kelder of pompput, maar niet geschikt om wc's of kranen aan te sluiten omdat er dan nauwelijks druk op de leiding staat. Het is dus zaak om goed af te wegen waar en waarvoor u het regenwater wil gebruiken voordat u een regenwaterpomp uit kiest.

Wat is het nut van een regenwaterfilter?

Het regenwater moet eerst worden gefilterd voordat het wordt opgeslagen in een regenwatertank of regenwaterput. De nadruk ligt op 'eerst' een filter, daarna het regenwater pas in de regenwatertank om het te kunnen gebruiken. Men ziet ook wel eens regenwaterfilters die in de persleiding, dus na de pomp, geplaatst worden maar dat brengt geen optimale waterkwaliteit. Het is van groot belang voor de kwaliteit van het regenwater om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk organische belasting uitgefilterd is voordat het regenwater in de regenwaterput wordt opgeslagen. Als men deze stap in de filtratie 'vergeet' dan ligt die organische vervuiling 'weg te rotten' op de bdem van de regenwatertank met alle gevolgen voor de waterkwaliteit van dien. De Tridentfilters van GEP zorgen ervoor dat de vuildeeltjes in de regenwatertank gescheiden worden voordat het schone regenwater in de tank wordt opgeslagen. Dus wat dat betreft is het regenwaterfilter het belangrijkste onderdeel van een regenwatersysteem, we spreken daarom graag over 'het hart van het regenwatersysteem'.

Hoe weet je wat voor grootte regenwatertank je nodig hebt? (tankvolume)

Een gemiddelde tankinhoud bevat ongeveer 3.000 of 4.000 liter. Dit moet echter wel berekend worden. In Vlaanderen is het volume een wettelijke eis, die liggen doorgaans hoger dan het berekende volume. Deze berekening wordt voornamelijk gebaseerd op het verbruik en het dakoppervlak van het gebouw. Uiteraard kan GEP dit voor u berekenen, tevens heeft GEP ook een online rekenmodule waar u zelf uw regenwatersysteem kunt berekenen. Deze module berekent hoe groot de pomp moet zijn maar ook welke grootte regenwatertank benodigd is. Als het volume van de regenwatertank bepaalt wordt in het kader van BREEAM dan geldt wat 5 die aangeeft dat er 50% van het verbruik of 50% van de opvang gedurende 18 dagen gebufferd moet kunnen worden. Zie hiervoor ook BREEAM. GEP helpt u graag bij het maken van een berekening daarvoor.

Hoe zit het met regenwatersystemen bij grote bedrijven, of bijvoorbeeld grote scholen?

Hoe groter het dakoppervlak, hoe meer regenwater er opgevangen kan worden. Hier kan enorm veel drinkwater worden bespaard. Dus een regenwatersysteem is niet enkel voor woningbouw, maar ook zeker voor utiliteitsbouw en industriebouw. Hier ligt het verbruik immers vaak hoger en dan vooral voor toepassingen waar geen dure drinkwaterkwaliteit nodig is, zoals bijvoorbeeld het spoelen van de toiletten. Dus hier kan het regenwater perfect worden gebruikt in de vele toiletten. Neem voor een compleet ontwerp van een regenwatersysteem gerust contact op met GEP. U kunt natuurlijk ook online een berekening maken van het regenwatersysteem.

Hoeveel drinkwater verbruik ik eigenlijk?

Het gemiddeld waterverbruik per gezin van 4 personen ligt op ongeveer 169m3 per jaar. Het meeste drinkwater gaat op aan de douche, de toiletspoeling en de wasmachine. Dat zijn toepassingen waar feitelijk geen dure drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is. Met de opvang en het gebruik van regenwater middels een regenwatersysteem zou er dus al een hele hoop drinkwater kunnen worden bespaard. Via de volgende link verkrijgt men een overzicht van het verbruik van drinkwater van een gemiddeld Nederlands gezin. Bron: Waternet

Wat is een regenwatersysteem?

Een regenwatersysteem is simpelweg een systeem die het regenwater opvangt en vervolgens gereed maakt voor gebruik. Het gebruiken van regenwater kan voor verschillende toepassingen, het kan gebruikt worden voor toiletspoeling, voor uw wasmachine en tuinbewatering en bijvoorbeeld het wassen van uw auto. Gebruik van regenwater voor douche en vaatwasser wordt doorgaans afgeraden. Qua techniek is het van beland dat het regenwatersysteem KIWA en Belgaqua gecertificeerd is conform de EN1717 norm die verplicht is.

Wat zijn de voordelen van een regenwatersysteem?

U bespaart 50 tot 55% procent op uw drinkwaterfactuur. U draagt bij aan een milieu verantwoorde samenleving. U verlaagt de druk van regenwater in de rioleringen. U voorkomt wateroverlast bij heftige neerslag. Regenwater is gratis, zacht en bevat geen kalk. U heeft zowel bij zon als regen een goed humeur. :-)

Kan ik met regenwater mijn kleding wassen?

Met regenwater kan er prima kleding worden gewassen. Sterker nog, het is beter dan drinkwater. Regenwater is zacht, bevat geen kalk en is het uitstekend geschikt voor het wassen van kleding. Bijkomend voordeel is dat er ook minder wasmiddel noodzakelijk is.

Wat is regenwaterinfiltratie?

Regenwaterinfiltratie wordt steeds vaker toegepast. Het is het binnendringen van regenwater in de grond in plaats van in het riool. De meeste delen in de stad bestaan uit verhard oppervlak. Al het regenwater dat op daken, stoepen en straten valt, wordt direct afgevoerd via de riolering. Regenwaterinfiltratie via droge delen van de ondergrond is een goede methode. In veel delen van Nederland is dit onmogelijk wegens de hoge grondwaterstand. Regenwaterinfiltratie kan via verschillende manieren. Regenwaterinfiltratie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de grondwatervoorraden en het tegengaan van verdroging. Tevens ben je tegelijkertijd bezig met het afkoppelen van regenwater. GEP Regenwater biedt u de juiste regenwaterinfiltratie oplossing!

Wat is een dompelpomp?

Dompelpompen of klokpompen zijn pompen die geheel in het te verpompen regenwater wordt ondergedompeld. Dompelpompen zorgen dus voor het wegpompen van het water waar de dompelpomp in is ondergedompeld. Dit type dompelpompen wordt vooral gebruikt voor: grondwaterverlaging, oppompen van grondwater voor drinkwater of bluswater, wegpompen van drainagewater, effluent, vuilwater en voor hergebruik van regenwater.

Hoe werkt een dompelpomp?

Via het aanzuigrooster aan de onderkant van een dompelpomp, wordt het water direct de pomp ingezogen. Vervolgens pompt de dompelpomp het water door het pomphuis maar de aansluiting. Hier kan het water de pomp verlaten, naar in dit geval aftappunten binnen het perceel. De pomp dient in het water ondergedompeld te worden in de tank, oftewel: de opslag. In manuele stand kunnen dompelpompen niet drooglopen door een gebrek aan regenwater. Dompelpompen worden vastgeschroefd aan de slag, vervolgens stopt u de stekker in het stopcontact en de dompelpomp kan worden gestart.

Wat is een drainageplaat?

Een drainageplaat is een plaat die het hemelwater afvoert naar een hemelwateropvang tank. Deze drainageplaten zorgen uiteindelijk voor een betere afvoer van het hemelwater. Middels een drainageplaat wordt er gezorgd voor een optimale conditie van de grond en wordt wateroverlast voorkomen. Een drainageplaat kan ongeveer 240 liter hemelwater per vierkante meter per minuut afvoeren. Er bestaat horizontale drainage via buizen of platen en verticale drainage via een diep gat in de grond middels buizen of echte zandpalen.

Wat is het nut van een breaktank?

Een breaktank, ook wel breektank of disconnectietank genoemd, voorkomt verontreiniging van de waterleiding. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de veiligheid van technische installaties, met name voor de waterleiding. Er is steeds meer aandacht voor legionella ontstaan. Daar zien we tegenwoordig vaak dat er preventieve maatregelen genomen worden die gericht zijn op het bestrijden van legionella. Maar er worden ook steeds meer beveiligingen geplaatst die ons drinkwaternet beveiligen tegen verontreiniging, de zogenaamde breaktanks. Al deze breaktanks dienen allemaal een belangrijk doel; het voorkomen dat er verontreinigd water in ons drinkwatersysteem terecht komt. Oftewel: ze zorgen voor veilig drinkwatersysteem.

Wat is de noodzaak van een breaktank?

Er is een Europese norm die beschrijft hoe onze waterleiding beveiligd dient te worden, dat is de EN1717. Deze norm is uiteraard ook in Nederland verplicht en deze maakt onderscheid in 5 verschillende waterkwaliteiten, de zogenaamde vloeistofklassen. Deze varieren van klasse I tot klasse IV. De belangrijkste reden om een breaktank toe te passen, is om te voorkomen dat er vervuiling van het waterleidingnet optreedt door aanwezigheid van stoffen bij terugstroming van het water. Een breaktank is een beveiliging voor vloeistofklasse IV en dient te worden toegepast waar er met drinkwater en met afvalwater, rioolwater, veevoederbakken, zwembadwater en regenwater gewerkt wordt. We zien breaktanks in de praktijk daarom vaak bij slachterijen, mortuaria, tandartspraktijken, operatiekamers, tuin beregening, irrigatie, laboratoria, drinkwaterbakken voor vee, autowasserettes, wasserijen, etc.. En uiteraard zien we breaktanks op plaatsen waar men stoffen toevoegt aan water, zoals bijvoorbeeld antibiotica of chloor. Dus feitenlijk zijn er veel praktijksituaties waar breaktanks toegepast worden.

Wat zijn breaktanks?

Een breaktank is een beveiliging van de hoogste categorie, het is een vrij drastische maatregel want feitelijk onderbreekt de breaktank de drinkwaterleiding van alle aftappunten volledig. Een breaktank is een reservoir dat geplaatst wordt tussen de watermeter en de aftappunten. Op dit reservoir zijn dus niet enkel de aftappunten aangesloten maar ook de drinkwaterleiding. Aansluiting van die betreffende drinkwaterleiding is slechts onder speciale voorwaarden geoorloofd. In theorie zijn er drie uitvoeringen breaktanks die toegestaan zijn. Daarvan worden er in Nederland en Vlaanderen twee in de praktijk toegepast. Dat zijn de AA en AB-beveiligingen. Beide zijn atmosferische onderbekingen waarbij er geen water terug kan stromen richting de drinkwaterleiding.

Wat is een type AA beveiliging?

De Europese norm EN1717, min of meer de opvolger van het oude werkblad 3.8, omschrijft een AA beveiliging als een ‘atmosferische onderbreking met vrije uitloop boven de rand’ Deze vrije uitloop is een permanente onderbreking tussen het laagste punt van de drinkwaterleiding en het hoogste overlooppeil. Simpel gezegd is het een een tank waar wel drinkwater in kan stromen maar nooit meer terug. Niet als gevolg van zuiging maar ook niet door druk. Dergelijke type AA beveiligingen zijn bekender dan menigeen denkt. In vrijwel iedere cv-installatie zit altijd een klein trechtertje onder het overdrukventiel dat loost op een afvoer. Dat is een AA beveiliging.

Wat is een type AB beveiliging?

Een AB beveiliging lijkt op een AA beveilinging maar is iets gecompliceerder van opbouw. Het is nemelijk een watertankje (breaktank) met een vrije overloop. Deze zogenaamde AB-uitloop is een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening van de drinkwaterleiding en het overloopniveau in het breaktankje. De norm omschrijft dit als ‘atmosferische onderbreking met niet-ronde overloop’ De overloop mag dus niet cirkelvormig zijn en dient ‘het maximum intlaatdebiet kunnen afvoeren onder foutcondities bij een positieve druk.’ Dergelijke beveiligingen zien we niet zo vaak binnen de woningbouw maar ze kunnen hele praktische oplossingen bieden. Zeker in combinatie met een pomp voor de drukverhoging kunnen hele compacte en normgerechte beveiligingen gerealiseerd worden.

Zijn er alternatieven voor breaktanks?

Over de alternatieven voor een breaktank kunnen we kort zijn; die zijn er niet! In de installatietechniek worden veelvuldig de bekende EB, EA en BA kleppen in de drinkwaterleiding gebruikt maar die zijn niet toegestaan voor water dat onder de categorie 5 valt. Kortom: bij categorie 5 water moet altijd een breaktank toegepast worden, aan u de keuze of dat een breaktank type AA of AB is.