U bevindt zich hier:
 • Systemen

Primary Menu:

Hulp nodig?
Gebruik de kennis van het GEP team

Stel hier je vraag

Systemen

Regenwater

Regenwatersysteem
GEP Regenwater is de specialist in het op maat maken van een regenwatersysteem. Regenwatersystemen zijn voor vrijwel iedereen in te zetten. Wist u namelijk dat 57% van uw drinkwater wordt gebruikt voor toepassingen als de toiletspoeling, de wasmachine of voor de tuin? Deze 57% van uw drinkwatergebruik kunt u vervangen door gefilterd regenwater. Met een IRM™- Regenwatersysteem van GEP wordt het water gefilterd en kan het veilig hergebruikt worden voor zowel toiletspoeling als de tuin en de wasmachine.

Waarom regenwatersystemen?
Wist u dat u 57% van uw drinkwater gebruikt voor toepassingen zoals de toiletspoeling, het wasmachine of voor de tuin? Deze 57% van uw drinkwaterverbruik kunt u vervangen door gefilterd regenwater. U kunt gefilterd regenwater gebruiken voor de wasmachine, de tuin en om het toilet te spoelen. Met een IRM™- Regenwatersysteem van GEP kan dit op een veilige en betrouwbare manier. Regenwater bevat geen kalk en is daardoor zelfs beter geschikt voor uw was dan drinkwater. Het regenwater wordt middels het regenwatersysteem opgevangen, gefilterd en vervolgens teruggepompt naar de verbruikspunten binnen het perceel.

Hiernaast zijn er al veel gemeenten die hun burgers, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die via de hemelwaterverordening Amsterdam, verplichten het regenwater niet meer in het riool te lozen. Middels een regenwatersysteem kunt u dus uw regenwater hergebruiken en tegelijkertijd wordt het riool niet meer belast door het regenwater. Zie deze video voor een goed beeld van een regenwatersysteem. Ontdek hieronder de verschillende opties.

 • Verminder uw waterverbruik dankzij regenwater
 • Verleng de levensduur van uw huishoudtoestellen met regenwater
 • G

  Bekijk producten

Beheer en Afvoer Afvalwater

Afvalwater
GEP Regenwater is de specialist in het beheer en de afvoer van afvalwater. In vlakke landen als Nederland en Vlaanderen, met lange horizontale afvoerleidingen en grote delen die zelfs beneden zeeniveau liggen, zijn meerdere pompen nodig om afvalwater en regenwater van het ene punt naar het andere te krijgen. Op sommige terreinen of in gebouwen bevinden zich afvoerpunten die op een dusdanig laag niveau liggen, dat deze niet via vrij verval kunnen lozen op het riool. In deze gevallen moeten deze toestellen op een pompinstallatie worden aangesloten. Voordat dit afvalwater verpompt kan worden, dient het verzamelt te worden in een put of schaft, van waaruit het verder gedistribueerd kan worden. GEP Regenwater beschikt over een ruim assortiment om om te kunnen gaan met dit afvalwater:

 

Vrijblijvend advies over de afvoer van afvalwater
Omtrent de afvoer van afvalwater is niet alleen op gemeentelijk niveau een ingewikkelde regelgeving en ingewikkelde procedures, ook op huishoudelijk niveau kun je niet zomaar een installatie neerzetten. Een dusdanige afvalwater installatie dient dan ook in het gros van de gevallen op maat te worden gemaakt. Hier springt GEP Regenwater in. Neemt u vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Inmiddels heeft GEP ook een nieuwe website waar veel meer producten zijn voor afvalwater, zie: www.gepwater.com

 

 

Bekijk producten

Drinkwater

Drinkwater: inzet van breaktanks
Het drinkwaternet dient veilig te worden gehouden. Dit drinkwater wordt veilig gehouden met een breaktank. Een breaktank is een reservoir dat wordt geplaatst tussen de watermeter en één of meerdere aftappunten. Deze breaktanks worden ook wel disconnectietanks, breektanks of onderbrekingstanks genoemd. Deze tanks worden toegepast waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is, conform de EN1717, categorie 5 water. De belangrijkste reden voor het gebruik van een disconnectietank is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet en daarmee het drinkwater, mede door aanwezigheid van stoffen bij eventuele terugstroming van het water. GEP Regenwater levert diverse soorten breaktanks en systemen om het drinkwater te kunnen beschermen:

 

 

Inmiddels heeft GEP ook een nieuwe website waar veel meer producten zijn voor drinkwater en breaktanks, zie: www.gepwater.com

 

 

 

Bekijk producten

Grijswater

Wat is grijswater?
Grijswater is het water dat afkomstig is van wastafels, bad en douche. De term grijswater of grijs water wordt echter vaak verkeerd gebruikt. Men spreekt vaak van een grijswatersysteem terwijl men een regenwatersysteem bedoeld. Dus voor de duidelijkheid: een regenwatersysteem gebruikt water afkomstig van een dak, een grijswatersysteem gebruikt grijs water dat van een bad, douche of wastafel komt.

Grijswatersysteem
GEP Regenwater is gespecialiseerd in het ontwerpen van grijswatersystemen op maat. Het grijze water afkomstig van douche, wastafel en bad wordt afgevoerd naar een opvangtank. Het licht vervuilde grijze water wordt daar eerst biologisch gereinigd. Door middel van een computergestuurde beluchting wordt het water actief gereinigd door bacterien die de organische verontreinigingen afbouwen. Het biologisch gereinigde water wordt door het membraamfilter geleidt waarna het in de schoonwatertank wordt opgeslagen. Vanuit de schoonwatertank wordt het behoefteafhankelijk middels een pomp naar de secundaire waterleiding gevoerd. Deze waterleiding is aangesloten op wasmachine, tuinkranen, urinoirs en toiletten. Indien de schoonwatertank na veelvuldig gebruik leeg dreigen te geraken dan wordt deze aangevuld vanuit de regenwatertank. Mocht deze regenwatertank ook leeg-, of niet aanwezig zijn, dan schakelt het grijswatersysteem automatisch over op drinkwater; 

 • Grijswater, bespaar water
 • Grijswater, recycle water
 • Grijswater, gebruik water twee keer

 

Advies over grijswater en grijswatersystemen
Ieder huishouden heeft andere behoeftes, produceert een andere hoeveelheid grijswater en heeft behoefte aan een ander grijswatersysteem. Wij voorzien u dan ook graag een vrijblijvend advies. Neemt u contact met ons op over het hergebruik van grijswater, wij zien uw reactie tegemoet

Bekijk producten
bluswaterput

Diversen

Bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid. Soms voorziet de waterleiding niet in voldoende druk of capaciteit om een brand adequaat te kunnen bestrijden. In het buitengebied zijn soms nieteens waterkranen of hydranten beschikbaar. In die gevallen bieden de bluswatertanks, bluswaterputten en bluswaterpompen van GEP een veilige uitkomst; 

 • Bluswatertanks van kunststof
 • Bluswaterpompen
 • Bluswaterputten van beton

 

De energieputten en warmteopslagtanks hebben als functie een warmteopslag en kunnen als bron voor warmtepompsystemen, als warmteterugwinning dienen.

 • Energieputten van beton
 • Warmteopslagtanks


Inmiddels heeft GEP ook een nieuwe website waar veel meer producten zijn, zie: www.gepwater.com

 

Bekijk producten