U bevindt zich hier:

Download:

Hulp nodig?
Gebruik de kennis van het GEP team

Stel hier je vraag

Hemelwater nieuws

GEP ontzorgt installateur met regenwatersystemen!

De installateur zorgt dat de leidingen worden aangelegd, GEP regenwater doet de rest! Het nieuwe concept waarmee GEP regenwater, regenwatersysteemleverancier, installateurs wil ontzorgen. GEP regenwater wil installateurs overhalen om regenwatersystemen te adviseren aan klanten. Dit zorgt tevens voor ambassadeurschap. Fred Prins, commercieel directeur bij GEP regenwater, stelt dat installateurs soms opzien tegen de aanleg van een regenwatersysteem. Dan gaat het niet om het leidingwerk in huis, want dat hebben ze wel in hun vingers. Het gaat met name om de installatie van het regenwatersysteem, de beugelingen, de pomp, de aansluitingen en de inregeling. Hier zien ze vaak nog tegenop. ‘‘Installateurs hebben het vaak enorm druk en nauwelijks tijd om zich in deze materie te verdiepen’’. De bedoeling is dat GEP Regenwater het moeilijke deel uit handen neemt van de installateurs. Aldus Fred Prins, commercieel directeur van GEP Regenwater. Het concept van GEP wordt ondersteund door de PREFAB muurbeugel. De installateur plaatst de PREFAB muurbeugel op de buitenmuur waar alle leidingen worden aangesloten. Deze PREFAB muurbeugel is voorzien van aansluitingen en afsluiters. Wanneer dit is geïnstalleerd, komt GEP regenwater langs met het pompsysteem. Deze wordt boven de beugel gemonteerd en aangesloten. Tevens controleert GEP het systeem, regelt het in, ontlucht de pomp en neemt het pompsysteem in bedrijf. Volgens Prins wordt bij woningen in Nederland het meest gebruik gemaakt van een betonnen opslagtank van 7.500 liter. Hiernaast zijn de opslagtanks ook leverbaar in de maten: 1.500, 3.000 en 5.000 liter. Tevens biedt GEP regenwater waterzakken voor in de kruipruimtes aan. Deze waterzakken zijn op maat te maken. Op de VSK beurs in Utrecht lag één van deze waterzakken pontificaal te schitteren op de stand van GEP Regenwater. Bovenstaand ‘ontzorgingsconcept’ is volgens de oprichter van GEP ‘’uit nood geboren’’, aangezien het bedrijf zag dat installateurs vaak terugdeinsden voor installeren van een regenwatersysteem. Onlangs is dit concept toegepast in Friesland, bij een woningbouwproject in Tietjerksteradeel. Bron: Installatie.nl

Klimaatveranderingen zorgen voor wateroverlast, wat nu?

Ruim 40 gemeenten verplichten inwoners momenteel al om wat te doen aan het overtollige regenwater. Dit wordt gedwongen middels het aanschaffen van een regenton of een ander middel om hemelwater, oftewel regenwater, op te vangen. De opwarming van de aarde zorgt voor een klimaatverandering. Deze klimaatverandering brengt hevigere regenbuien met zich mee. Dit resulteert in het feit dat de rioleringen het hemelwater niet meer aankunnen. Maar wie is er dan verantwoordelijk voor de rioleringen? Juist, de gemeenten. De 43 gemeenten dwingen haar inwoners om regenwater op te vangen zodat het niet de rioleringen inloopt en dus geen schade aanricht. Een inwoner van Laren berekende een kostenplaatje van 3.000 euro voor de opvang en het hergebruik van regenwater. De Noord-Hollandse gemeente schreef voor dat er voor iedere vierkante meter dak minimaal 40 liter regenwater moet worden opgevangen. Momenteel heeft de gemeente Laren de toepassing van de ‘hemelwaterverordening’ opgeschort. Uiteindelijk wil de gemeente Laren dat 3.500 van de 5.000 panden uiterlijk in 2019 hun eigen hemelwater gaan opvangen middels een regenwatersysteem. De overkoepelende branche organisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland stelt dat Laren een goed voorbeeld is van een ‘gevoelige’ gemeente voor wateroverlast. Zo stelt projectmanager Eric Oosterom het volgende: ‘In de dorpskern staan veel grote huizen met grote tuinen. Er is weinig openbare ruimte om het water op te vangen. Zou Laren wel voor een collectieve aanpak kiezen, dan zou het hele centrum op de schop moeten.’ De gevraagde inspanning aan de burger is dus een resultaat van het berekende kostenplaatje. Tevens verwacht RioNed dat in de loop der tijd steeds meer gemeenten zullen overgaan tot het afkoppelen van huizen en gebouwen om de bovengenoemde wateroverlast tegen te gaan. In België is het enorm gebruikelijk om het water op te vangen in een opslagtank van gemiddeld 5 kubieke meter. Dit water wordt vervolgens opgevangen, opgeslagen, teruggepompt en hergebruikt om de tuin mee te besproeien, de auto te wassen, het toilet door te spoelen en kleding te wassen. Nederland staat momenteel dus aan de vooravond van een veranderende regelgeving waardoor er een inspanning wordt verwacht van de burger. In dit geval, het afkoppelen van regenwater. Bron: De Volkskrant, Duurzaam thuis

Gemeente Altena wil wateroverlast tegengaan met ‘tuintegeltaks’

Tegenwoordig bestaat de trend om geen planten meer in de tuin te plaatsen maar de tuin juist vol te tegelen. Het nadeel hiervan is dat het regenwater hierdoor niet meer makkelijk de grond in kan zakken. Steeds vaker hebben gemeenten te maken met wateroverlast doordat het aantal hevige regenbuien toeneemt. De Brabantse fusiegemeente Altena overweegt de ‘tuintegeltaks’ in te voeren. Het zal de burgers dus geld opleveren wanneer zij een ‘groene’ tuin hebben. Daarentegen zal een betegelde tuin geld gaan kosten voor de inwoners van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Wethouder Pim Bouman zegt: ‘‘wel zo eerlijk, wie zijn tuin helemaal bestraat, maakt meer gebruik van de gemeentelijke voorzieningen om hemelwater af te voeren.’’ Bouman en zijn collega-wethouders uit Werkendam en Woudrichem waren het gezamenlijk eens om de rioolheffing te koppelen aan de hoeveelheid verharde oppervlakte binnen het perceel. Tevens vormen de eerder genoemde 3 gemeenten vanaf 2019 samen de gemeente Altena. In gebieden met slecht doorlatende kleigronden, resulteren de extreme regenbuien vaak in wateroverlast. Voornamelijk in de gemeente Werkendam hadden veel woningen last van waterschade, zegt Bouwman. Om het water gemakkelijker af te voeren naar de grond, zal er in de toekomst meer groen aan moeten worden gelegd in de openbare ruimte. Daarentegen worden voortuinen steeds vaker bestraat. Dit terwijl er tegenwoordig ook ‘groene’ oplossingen zijn die nauwelijks onderhoud vergen. De tuintegeltaks moet mensen stimuleren om de tuin te vergroenen. Het is nog niet bekend wat de belasting voor een vierkante tuintegel moet gaan kosten. De gemeenteraad zal dit plan van de wethouders in eerste instantie nog goed moeten keuren en moeten beslissen of het de wethouders daadwerkelijk wil ondersteunen. Hoe moet dit plan succesvol worden uitgevoerd? Luchtbeelden. Op basis van het verleden blijkt dat huizenbezitters bereid zijn om hun woning of perceel aan te passen in reactie op belastingprikkels. Volgens wethouder Bouman is het praktisch lastig uitvoerbaar. ‘’Het is voor gemeenten onmogelijk om elk jaar de tegels in de tuinen van de inwoners te tellen. Dit kan alleen middels luchtfoto’s. Zelfs dan blijft het bewerkelijk. De kosten van zo’n belastingsysteem mogen niet hoger zijn dan de opbrengst ervan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ook de mensen met groene tuinen meer belasting moeten betalen om de tuintegeltaks te bekostigen.’’ Aldus Bouman. Er zijn voldoende luchtbeelden van de juiste kwaliteit beschikbaar, zegt satellietbeeldexpert aan de universiteit van Wageningen. ‘Er zijn alleen wat geautomatiseerde toepassingen nodig. Om dit op gemeenteniveau te testen, zal het eerste jaar zo’n 40.000 euro gaan kosten. Daarna kan dit goedkoper worden. Zeker wanneer er andere gemeenten anticiperen op de toepassing van de tuintegeltaks.’ Aldus Gerbert Roerink. Bron: Volkskrant, Groenrijk Hoveniers

Wat kost nou zo’n regenwatersysteem?

Dat besparen als belangrijk wordt ervaren in Nederland dat weten we. In België is besparen ook één van de sleutelwoorden voor een (ver)bouwer. Middels een regenwateropvangsysteem bespaar je op je drinkwaterfactuur door het regenwater te hergebruiken voor je toilet, wasmachine en je tuin. Maar wat kost dit systeem gemiddeld genomen?

Regenwaterreservoir
De grootte van een regenwaterput ligt aan het dakoppervlak en het verbruik per gezin. In België is men verplicht een regenwateropvangsysteem aan te schaffen. Hier moet er volgens de voorschriften minimaal een opslagtank van 5.000 liter worden aangeschaft. Een betonnen regenwaterput van 5.000 liter is gemiddeld 650 euro. Voor een kunststof tank ligt de gemiddelde prijs rond de 1.300 euro.
Pompsysteem
De pompkeuze is tevens afhankelijk van het type woning, de plaats van de opslagtank en de eigen wensen. Een gemiddelde zelf aanzuigende pomp ligt rond de 500 euro en een dompelpomp kost ongeveer 700 euro. ‘’Hoe groter de afstand die je moet overbruggen en hoe meer aangesloten apparaten en dus ook een hoger vermogen, hoe hoger de prijs. Wil je een automatisch bijvulsysteem dat de regenwaterput bijvult met drinkwater wanneer nodig? Dan kost dit zo'n 300 euro extra.’’ Aldus Philippe Courcelle, adviseur decentraal waterbeheer GEP Regenwater in België.

Filter
Het belangrijkste onderdeel van het regenwateropvangsysteem is het filter. Een filter voor bladeren en grofvuil in combinatie met een rustige toevoer tot op de bodem van de regenwaterput heeft een gemiddelde prijs van 250-300 euro. Hiernaast wordt er ook gewerkt met drijvende aanzuigleidingen, deze kosten gemiddeld 80 euro. Een fijn filter welke de kleinste laatste deeltjes uit het water haalt, kost omme nabij 180 euro.

Omschakelsysteem
Wanneer het regenwater in de put te laag staat, kan het systeem de opslagtank automatisch bijvullen met drinkwater. Dit is overigens geen stadswater, het heeft een eigen kleiner reservoir in de woning dat enkel bij hoge nood wordt gebruikt. Dit omschakelsysteem heeft een gemiddelde prijs van 1800 euro. Installatiekosten De installatiekosten liggen aan de situatie. Het verschilt per project wat dit gaat kosten. Dus, is het nieuwbouw? Renovatie? Zijn de leidingen makkelijk te bereiken? Is er veel graafwerk benodigd? Bij renovatie moet er meer werk worden verricht waardoor de kosten van de installatie hoger zullen liggen. De kosten van installatiemateriaal, zoals buizen, zijn beperkt. Verplichte keuring Voordat het regenwateropvangsysteem in gebruik kan worden genomen, moet de leverancier het systeem nakijken. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gemeente en de leverancier maar ligt gemiddeld rond de 130 euro. Deze keuring is alleen verplicht in België en dus niet in Nederland.

Onderhoudskosten
Een regenwatersysteem heeft gemiddeld genomen niet veel onderhoud nodig. Deze kosten zijn dus enorm beperkt. Het filter zal ongeveer 3 of 4 keer per jaar verschoond moeten worden. Het slib op de bodem zal een enkele keer verwijderd moeten worden.

Wat kost zo’n regenwatersysteem nou in totaal?
Een regenwatersysteem met een betonnen opslagtank heeft een gemiddelde prijs tussen de 1.500 en 4.500 euro. Voor een kunststof opslagtank ligt de prijs ongeveer tussen de 2.250 en de 6.000 euro. Overigens moeten de installatiekosten hier nog bijgerekend worden.

Gelieve géén hemelwater in het riool!

Wijk bij duurstede – ‘’Regenwater wegspoelen in het riool is zonde’’ aldus Hans Marchal. Deze Hans Marchal maakte tijd vrij om te wijzen op de deze vorm van duurzaamheid. ‘’Het is één van de vele dingen die je thuis kunt verbeteren voor een duurzamer milieu. Het is fijn dat eindelijk breed in de samenleving en ook politiek, het begint te dagen dat we zuinig met onze aarde moeten omgaan.’’ Afkoppelen van hemelwater van de dakgoot naar het riool is enorm duurzaam en makkelijk te realiseren. Het hemelwater in je tuin laten vloeien heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt de rioolzuivering ontlast door het verwerken van hemelwater te verminderen. Ten tweede stijgt het grondwaterpeil rond het huis, hierdoor hoeft er in de zomer minder te worden gesproeid. De afkoppeling van hemelwater combineren met hemelwater opslag, zorgt ervoor dat er altijd voldoende water is voor je tuin. Voor je begint… Moet er wel rekening gehouden worden met het één en het ander. De ene tuin is de andere niet. Bij veel klei in de tuin moeten er eenvoudige maatregelen genomen worden om het water snel in de bodem te laten wegzakken. Tevens is de afsluiting van hemelwater op het riool niet bij iedere woning gelijk. Denk hierbij aan bv. de ontluchting via het toilet met bijbehorende ongemakken van een vieze lucht en omhoogkomend water. Bron: Wijkse courant, Anton Rekké.

Rioleringen kunnen het regenwater niet meer aan?

Na hevige regenbuien, welke de komende jaren steeds extremer worden, veranderen straten in zwembaden. Gemeenten stimuleren hun inwoners om regenwater op te vangen en niet meer te lozen in het riool. Momenteel zijn er zelfs al gemeenten welke dit verplichten aan hun inwoners. Gemeenten zijn al even bezig zich te wapenen tegen bovengenoemde wateroverlast. Dit blijkt uit een enquête van de Limburger. Er wordt flink meer geld uitgegeven aan het afkoppelen van regenwater. Het opvangen van regenwater buiten de riolering om, maar ook aan grotere rioolbuizen, het aanpassen en verhogen van stoepen. ,,Maar wat je ook doet, tegen extreme piekbuien valt niks te beginnen’’, aldus woordvoerder van Nederweert. ,,laaggelegen gebieden, blijven altijd kwetsbaar.’’ De straten die blank staan, is volgens gemeentewoordvoerders geen groot probleem. Het wordt volgens hen pas een probleem wanneer het hemelwater de huizen in stroomt of uit de riolen naar boven komt. Naar aanleiding van de snelle klimaatverandering zijn Limburgse waterschappen en gemeenten een project aan het voorbereiden om burgers te vragen het regenwater in hun eigen tuinen te houden en de regenpijpen af te koppelen van het riool. Deze tuinen moeten wel meer groen en minder tegels hebben. Ruim 40% procent van de stedelijke oppervlaktes bestaat uit tuin, maar een groot deel hiervan is bestraat. Volgens hoogleraar Rioleringen aan de TU Delft Francois Clement is het nog maar de vraag of bewoners de wateroverlast kunnen oplossen. Er zit vaak een subsidie aan vast, of een korting op de rioolheffing. ,,Daar komt nog bij dat je dan als overheid afhankelijk wordt van wat burgers met hun tuin doen.’’ Het gaat volgens Clemens te ver om mensen te dwingen hun betegelde tuintjes te vergroenen. ,,Daar zitten de burgers echt niet op te wachten.’’ Kortingen Sommige gemeenten overwegen of hebben reeds de ‘hemelwaterverordening’ toegepast. Dit betekent dat bewoners hun regenwater in de eigen tuin opvangen. ,,Als je bedenkt dat bij een flinke bui duizenden liters water op een gemiddelde woning vallen, dan is het duidelijk dat het loont water niet via het riool af te voeren.’’ Aldus een woordvoerster van de gemeente Roerdalen. ,,Bijkomend voordeel van afkoppelen is dat rioolwater niet verdund wordt met schoon regenwater. Hierdoor hoef je niet minder water te zuiveren.’’ De wet Veel Limburgse gemeenten trekken jaarlijkse enorme bedragen uit om regenwater in de openbare ruimte af te koppelen en op te vangen in bassins. Tevens ook om burgers te stimuleren de tegels uit hun tuinen te halen. ,, De gemeente kan het immers niet alleen oplossen’’. Aldus een woordvoerder van Nederweert. Hiernaast willen de gemeenten: Maasgouw, Sittard-Geleen, Peel en Maas, Roerdalen en Venlo hun burgers ook aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het regenwater. ,,In de wet staat immers dat de eigenaar zijn hemelwater binnen het perceel moet verwerken.’’ Weert hoopt dat er vanaf volgend jaar afkoppelsubsidies worden aangeboden. Echt-susteren overweegt een stimuleringsregeling voor wat betreft het afkoppelen. Beek denkt daar ook aan, maar onderzoekt ook eventuele vormen van dwang. Volgens hoogleraar Clemens is het afkoppelen van woningen echter een druppel op een gloeiende plaat. ,,Bij echte hevige buien is de grond -zeker in Limburg- binnen de kortste keren verzadigd en stroomt alles gemakkelijk naar het laagste punt.‘’ Een eventuele andere maatregel zou kunnen zijn: een extra rioolstelsel aanleggen dat enkel en alleen regenwater afvoert, naast het bestaande riool voor ontlasting en urine. Dat is kostbaar. Toch gebeurt dit al in nieuwbouwwijken, melden diverse gemeenten. Meerssen heeft dit tevens in andere diverse kwetsbare straten met oude huizen toegepast. Sittard-Geleen kijkt tijdens de vervanging van de riolen of de buizen groter kunnen, of dat er andere maatregelen genomen kunnen worden. De woordvoerder heeft niet de illusie dat iedere hoosbui straks dat elke regenbui straks door het riool verwerkt kan worden. ,,Af en toe water op straat is in principe geen wateroverlast. Dat is zelfs nodig om de pieken te kunnen opvangen.’’ Na de wateroverlast van twee jaar terug heeft Sittard-Geleen ruim 3,6 miljoen euro uitgetrokken om het water in te dammen. Heerlen trekt daar de komende jaren nog eens 1,5 miljoen euro voor uit. Venray geeft ruim een kwart miljoen euro uit voor klimaataanpassingen en daarnaast anderhalve ton aan het afkoppelen van regenwater aan het riool. In meer en meer dorpen en steden stroomt het regenwater niet meer naar het gewone riool, maar juist naar waterbekkens en infiltratierioleringen, of naar speciaal verlaagde plantsoenen, groenstroken of zelfs speeltuinen, die kunnen namelijk heel veel water opslaan. Momenteel huldigt Kerkrade al 18 jaar het principe dat regenwater niet in het riool thuishoort. Kerkrade heeft 200 hectare aan straten, trottoirs en pleinen afgekoppeld van het riool. Bij extreme buien de afgelopen weken, wordt het regenwater via de wegen water afgevoerd. Roermond spendeerde de afgelopen jaren al ruim 20 miljoen euro voor wat betreft de maatregelen van wateroverlast. Een kleine gemeente zoals Schinnen wil ruim 2 miljoen euro uitgeven om het regenwater naar overstroomgebieden en opslagbuffers te leiden. Om piekbuien te kunnen verwerken zijn er extra grote rioolbuizen aangelegd in Nederweert en Ospel. Echter is dit niet voor iedere gemeente weggelegd. ,,Hier komen kapitalen bij kijken, dat is geen optie.’’ Aldus woordvoerder van Maastricht. De hoofdstad wil het regenwater afleiden naar oppervlaktewater en groenvoorzieningen. Maastricht doet ook mee aan ‘Operatie Steenbreek’. Dit houdt in dat burgers worden opgeroepen om de tuinen te vergroenen. Een mooi voorbeeld hiervan is het park boven de tunnel aan de A2. De stad investeert gemiddeld jaarlijks 12 tot 13 miljoen euro in rioleringen. Eind dit jaar worden er ondergrondse buffers en waterpleinen aangelegd. Rioolprofessor stelt: ,,Eens te meer blijkt dat de overheid tracht openbare taken bij de burger terug te leggen en zich vervolgens afhankelijk te maken van de discipline van de burger: geen goed plan in mijn visie. Over dit onderwerp zou een brede discussie moeten worden opgestart.’’ Bron: De Limburger, Peter Bruijns

Regenwater afvoeren? Dat kan beter; regenwater gebruiken!

Klagen over het weer doen Nederlanders graag en veel. De hoeveelheid regen is in Nederland een ‘hot’ topic. Waarom zouden we regenwater niet in ons voordeel laten werken? Dit moet één van de ideeën zijn geweest van de bedenkers van de Varitank, dit is een tank welke regenwater opvangt en hergebruikt. Regenwatertanks en putten die uitgerust zijn met een geïntegreerd regenwaterfilter, zijn de beste oplossingen voor de opvang van regenwater en het hergebruik hiervan. Dit regenwater wordt gefilterd en is bruikbaar voor tuinwater, wasmachine en toiletspoeling. De installatie hiervan verloopt niet altijd even soepel. Daar moet een nieuwe oplossing voor worden bedacht. ‘’De nieuwe varitank van GEP maakt van de oinstallatie een simpele snelle klus. In de praktijk is het bouwen van het mangat bovenop de tanks en putten vaak het grootste probleem. Dat gebeurt meestal in traditioneel metselwerk of met prefab betonnen opzetstukken. Met de Varitank van GEP is dit arbeidsintensieve paswerk verleden tijd.’’ De plaatsing Door een kunststof kraag in de dekplaat van de betonnen regenwaterput kan een kunststof ophoging, met geïntegreerd regenwaterfilter, gemakkelijk worden geplaatst. ‘’Dit universele systeem is uiterst flexibel, gemakkelijk en snel te installeren. Belangrijk feit is dat het uitgevoerd kan worden zonder kraan of machine. Bovendien is de toegang tot de diepe regenwatertank, dankzij de schotel op regenwaterfilter, veilig voor kinderen. De aansluiting Met minimale aansluitstukken kan de draaibare schacht gemakkelijk worden aangesloten op de leidingen. Hiernaast is de schacht simpel in te korten, hierdoor past het deksel goed en steekt deze niet uit. De installateur kan dit regenwatersysteem gemakkelijk met de hand plaatsen. ‘’De Varitank filterschachten passen op de betonnen regenwaterputten, de kunststof Bluelinetanks en de platte Flatline regenwatertanks. Kortom, de Varitanks staan voor kindveiligheid, snelle montage, flexibiliteit op alle vlakken en een breed assortiment aan tanks en deksels.’’ Bron: Installatieprofs

Onderhoud je regenwaterput!

Met een regenwaterput bespaar je op je waterfactuur. Maar hoe zorg je ervoor dat het regenwater in jouw put van goede kwaliteit blijven? Onderstaand geeft Frederik pardo van Reni een aantal tips. 1) De juiste maat van een regenwaterput. De regenwaterput mag niet te groot of te klein zijn. Een te grote regenwaterput zal niet vaak genoeg overlopen. Hierdoor zal de kwaliteit van het regenwater verminderen. Een te kleine put zal te vaak leegstaan wanneer het een langere tijd niet meer regent. Hierdoor schakel je automatisch weer terug op je drinkwater. Zo bespaar je dus niets meer. Laat een expert de grootte van jouw regenwaterput berekenen! GEP heeft op zijn website een handige rekenmodule hiervoor. Tevens kan GEP je altijd van advies op maat voorzien. De belangrijkste factoren voor de berekening van een regenwaterput zijn: het aantal personen welke gebruik maken van het regenwater, de toepassingen waarvoor je regenwater gebruikt, de grootte en het type dakbedekking en helling van je dak. Tevens ook het gegeven van de tijd dat je put leeg staat per jaar. 2) Controleer je regenwaterfilter op tijd Het regenwatersysteem bestaat uit een aantal filters, namelijk: het voorfilter, het nafilter en eventuele koolfilters. De voorfilter bevindt zich meestal bovenaan in de regenwaterput en houdt het grove vuil tegen, zoals bladeren en takken. Zand en slib kunnen wel in je regenwaterput terechtkomen. Om de zes maanden controleer je deze filters om te zien of er niets verstopt zit. Het filter afwassen zorgt voor geen organisch materiaal op het filter. Overigens verhindert dit het regenwater wat nog door de afvoer kan. Het filter af en toe controleren is dus geen overbodige luxe. Het nafilter bevindt zich tussen de pomp en verschillende aftappunten binnen het perceel. Dit filter houdt te laatste fijne vuildeeltjes tegen zodat er geen zand tussen je kleren komt tijdens het draaien van een wasje. Het actieve koolfilter filtert geur- en kleurstoffen eruit. 3) Reinig alleen wanneer nodig! Indien het filter goed zijn werk doet en je niet in een zanderig gebied woont, is een vijfjarige check normaliter voldoende. Wanneer het een lange tijd droog is geweest, kun je de putdeksel omhoog lichten om te kijken of er zich een laag slib bevindt op de bodem van de put. Laat hierbij ook de put een dag openstaan, hierdoor kan er zuurstof in de put. 4) Ga niet robuust te werk Een gewone tuinslang, handborstel, emmer en een schepje voldoen prima om het aanwezige slib te verwijderen uit de regenwaterput. De hogedrukreiniger en schoonmaakproducten hoeven niet gebruikt te worden. Even goed schrobben is voldoende. Er kan een vuilwaterpomp worden ingezet om de rest van het vervuilde water weg te pompen. 5) Hou je sifon in de gaten Vieze geuren wil je natuurlijk voorkomen. Dit kan overigens voorkomen. De volgende oorzaken veroorzaken een vieze geur van het regenwater: verstopte filters, slib of verkeerd gekozen afmetingen van je regenwaterput. Nog een belangrijke oorzaak hiervan is dat het te lang droog staat. Dit is voornamelijk tijdens droge periodes. Dit valt op te lossen door de overloop van de put op te vullen met water. Bron: Livios, Gerry Klompers

Slim omgaan met regenwater en grijs water.

Werktuigbouwkundige installateurs hebben veel te doen met water. De manier van water gebruiken verschilt per plaats. Vaak is het water wel hetzelfde. Dit is tevens vaak onnodig, want in veel gevallen is de kwaliteit van groen of grijs water goed genoeg. Drinkwater is niet zomaar drinkwater. Het dient eerst goed gezuiverd te worden. Het is zonde van de tijd en het geld om dit (dure) drinkwater te gebruiken. In de chemische industrie wordt al veel ‘ander water’ gebruikt. Zo geeft het CBS als definitie van ander water: ‘water van een andere kwaliteit dan leidingwater, zoals ongefilterd en gedeeltelijk gefilterd water, of gedestilleerd en gedemineraliseerd water.’ Dit water, wat ook wel industriewater wordt genoemd, wordt geproduceerd door waterbedrijven en vervolgens geleverd aan bedrijven. Groen-, blauw- en grijswater Installatiebedrijven welke een regenwatersysteem kunnen aanleggen, krijgen het in de toekomst een stuk drukker. Grijswatersystemen zijn technische installaties welke ervoor zorgen dat afvalwater hergebruikt kan worden. Grijswatersystemen worden gescheiden aangelegd van drinkwatersystemen. Drinkwater wordt namelijk geleverd door een waterleidingmaatschappij. Bij bestaande bouw is hak- en breekwerk nodig om leidingen voor een grijswatersysteem aan te leggen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten is zo’n systeem zeer eenvoudig te installeren. Met een grijswatersysteem verspil je minder water en dit is beter voor het milieu. Bij een woonhuis kan grijswater/afvalwater uit de keuken en de douche worden hergebruikt om het toilet door te spoelen. Regenwater gebruiken Regenwater(groenwater) kan worden hergebruikt. Voor particulieren en kleine bedrijven kun je hiermee besparen. Bij een groot bedrijf gaat dit vaak om hele grote hoeveelheden water, deze zullen anders direct de bodem inzakken. Binnen veel bedrijfsprocessen en bij onderhoud is regenwater uitstekend. Denk hierbij aan het wassen van bedrijfsauto’s en schoonmaakwerkzaamheden zoals glasbewassing en gevelreiniging. Innovatief urinoir Ander water (grijswater/groenwater) gebruiken, is een oplossing voor het waterprobleem. Minder water gebruiken is natuurlijk altijd beter. Er zijn momenteel al veel waterbesparende systemen en producten op de markt. Er bestaan ook gecombineerde systemen. Neem een vacuümtoilet of een urinoir met een wastafel welke het water dat wordt gebruikt voor het wassen van de handen tegelijkertijd gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. In utiliteitsbouw als kantoor of een school met flink wat toiletten bespaart dit een hele hoop water. Bron: Installatie profs

Hemelwater afkoppelen, waarom eigenlijk niet?

We horen en lezen de laatste tijd in de media steeds vaker over afkoppelen van hemelwater. Dat wil zeggen het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. Dat lijkt een enorme vlucht te nemen. Het aantal, goedbedoelde, acties zoals “tegel eruit, plantje erin” lijken soms sneller te groeien dan de betreffende plantjes zelf . . . . . er wordt zelfs al gesproken over een “tegeltax”, een soort belasting op bestrating en verharding binnen het perceel. Dus je zou verwachten dat we allemaal massaal onze percelen aan het afkoppelen zijn en dat er rijen mensen voor de kassa’s van de tuincentra staan met plantjes, blad afscheiders en infiltratieboxen. Maar niets is minder waar. Bij de vraag wie de verantwoordelijkheid voor de verwerking van regenwater draagt wijst men meestal naar de gemeente. Het blijkt dan dat het merendeel van de bevolking vertrouwt op de overheid waar het aankomt op waterbeheer. Maar wie is er eigenlijk echt verantwoordelijk? Wie heeft die zogenaamde zorgplicht voor hemelwater? Juridisch gezien zijn gemeenten verantwoordelijk voor het rioolstelsel en de stedelijk afvalwater, maar regenwater valt niet onder de noemer afvalwater. Regenwater valt onder de zogenaamde hemelwaterverordening, en die stelt dat de gemeente weliswaar zorgplicht heeft voor de inzameling van hemelwater maar dat zich die plicht beperkt zich tot het regenwater dat op publiek domein valt. Regenwater op het private perceel is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar zelf, dus niet van de gemeente. Die perceeleigenaar kan echter wel aanspraak maken op de zorgplicht van de gemeente. Maar dat kan slechts onder bepaalde voorwaarden. Er kan feitelijk pas een beroep op de gemeente gedaan worden als, ik citeer de wet: “het niet (technisch) redelijk is om van de houder van het verzamelde hemelwater te verlangen het hemelwater af te voeren”. Oftewel; de perceeleigenaar mag de gemeente pas bellen als er geen technische mogelijkheden zijn om het regenwater af te koppelen. Maar wij leven inmiddels in de 21ste eeuw, sturen geavanceerde landingsvoertuigen de ruimte in om mars te verkennen en we rijden op de autopilot, bij voorkeur elektrisch, over de snelweg zonder het stuur van de auto aan te raken. Dat kunnen we allemaal wel, maar regenwater afkoppelen lukt niet? . . . . Ik kan eerlijk gezegd geen enkele technische reden bedenken waarom afkoppelen van regenwater niet mogelijk zou zijn. Jij wel?

De waterzak

GEP biedt een flexibele waterzak voor de opslag van regenwater. Anders dan tanks en putten kunnen deze waterzakken zonder graafwerk worden geïnstalleerd. Het hemelwateropvangsysteem wordt simpelweg in de kruipruimte gelegd. De leverancier uit Arkel beveelt het systeem ook aan voor de bestaande bouw. Regenwater wordt vanaf het dak opgevangen en gefilterd door buisfilters in de regenpijpen. Vervolgens stroomt het water naar een schacht in de kruipruimte. Naast deze schacht ligt de waterzak die zich als een communicerend vat met regenwater vult. Hier wordt het vervolgens opgeslagen in de waterzak in de kruipruimte.  De zogenoemde watermanager controleert het waterpeil in de zak en de waterdruk in de leiding. De pomp van dit besturingssysteem transporteert het water naar wasmachine of toilet. Raakt de zak leeg dan schakelt het systeem over op de waterleiding met normaal drinkwater. De waterzak is bij GEP op maat maakbaar. Voor iedere kruipruimte is er dus een waterzak maakbaar. De prijs van een compleet systeem is vanaf 2000 euro.


Bron: Cobouw 

Regenwater en BREEAM-certificering

Wat is BREEAM?

BREEAM staat voor: Building Research Establishment Environmental Assessment Method, oftewel: duurzaam bouwen. BREEAM is een instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen en bouwprojecten te meten en te beoordelen. BREEAM, van origine Brits, wordt inmiddels in tientallen landen toegepast. Zo zien we Breeam ook steeds vaker in België en Nederland.


Wat is een BREEAM-certificaat?

Het BREEAM-certificaat is een internationale certificering, het is als het ware een bewijs dat gebouwen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze gebouwd zijn. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens het prestatieniveau weer. Dit niveau wordt bepaald aan de hand van verschillende deelscores. Uiteindelijk leidt dit tot een waardering die uitgedrukt wordt in een aantal sterren. Er zijn vijf verschillende BREEAM niveaus;

  • Pass, deze score wordt behaald bij een score hoger dan > 30%

  • Good, deze score wordt behaald bij een score hoger dan > 45%

  • Very good, deze score wordt behaald bij een score hoger dan > 55%

  • Excellent, deze score wordt behaald bij een score hoger dan > 70%

  • Outstanding, deze score wordt behaald bij een score hoger dan > 85%

 

Het BREEAM certificaat is dus een ondersteunend middel voor de marketing en positionering van een bedrijf of organisatie om aan te tonen dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Momenteel hebben meer dan 200.000 gebouwen een BREEAM-certificaat en het aantal is sterk groeiende. Een groot aantal van deze gebouwen hebben een regenwatersysteem van GEP.


De bijdrage van een regenwatersysteem aan een BREEAM certificaat

Uiteraard past het gebruik van regenwater of een grijswater systeem bij de ideologie van Breeam. In dat licht gezien verdient een gebouw met een regenwatersysteem of grijs water, letterlijk en figuurlijk, punten ten behoeve van de Breeam-certificering. De paragraaf Wat 5 uit de Breeam handleiding beschrijft de technische details waaraan een regenwatersysteem of grijswatersysteem moet voldoen om die Breeam punten daadwerkelijk te verkrijgen. Het is afhankelijk van een aantal factoren zoals de mogelijke opvang van regenwater (het dakoppervlak), het te verwachte gebruik van regenwater en de combinatie van regenwater en grijs water.
 

GEP biedt al meer dan 20 jaar oplossingen om aan de Breeam eisen te voldoen, dat wil zeggen het gebruik van regenwater en het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren daarvan. Naast de regenwatersystemen produceert GEP ook systemen voor het recyclen van grijs water. Dit regenwater of grijswater kan gebruikt worden voor het spoelen van het toilet, voor de wasmachine en voor de tuinberegening. Dus de regenwatersystemen van GEP vormen een goede basis om te voldoen aan alle richtlijnen die Breeam in Wat 5 stelt.


Wilt u BREEAM punten behalen voor uw bouwproject? GEP helpt u graag. Ontwerp uw eigen regenwatersysteem via het GEP rekenmodule en ontvang vrijblijvend een offerte op maat! www.regenwater.com/rekenmodule Uiteraard kunt u ook bellen of mailen voor een goed ontwerp van uw regenwatersysteem;

GEP België: info@regenwater.be Tel. +32(0)89-238008

GEP Nederland: info@regenwater.nl Tel.: +31(0)183-610520

 

Bronvermelding: BREEAM NL, www.breeam.nl

Duurzaam regenwaterhergebruik in de praktijk

Energieverbruik en montagewerkzaamheden kunnen sterk worden gereduceerd dankzij het pompsysteem en nieuwe prefab regenwatertanks.

Van oudsher werd regenwaterhergebruik voor het gebruik van regenwater voor toiletspoeling, wasmachine en tuin, met relatief eenvoudige producten uitgevoerd. Een regenwatersysteem bestond uit een pomp, systeembesturing, filter en een regenwaterput. De installateur diende dit alles aan te sluiten en goed functionerend en conform de geldende normen en voorschriften op te leveren.

De eisen ten aanzien van montage-uren, bedrijfszekerheid, faalkosten en energieverbruik zijn inmiddels sterk veranderd. Daarom heeft GEP geïnvesteerd in de ontwikkeling van regenwatersystemen die minder energie verbruiken en eenvoudiger en sneller te monteren zijn met minder kans op fouten. Daarnaast vraagt de markt om kleine en compacte systemen met geringe kans op montagefouten, dus minimale faalkosten. Dus ook dat was een belangrijke uitdaging voor de innovatieve Research & Development afdeling van GEP.

Compact regenwatersysteem past in keukenkastje
Het IRM-1 regenwatersysteem is voorzien van een frequentie gestuurde membraampomp. Daardoor heeft de gebruiker meer comfort, is het energieverbruik veel zuiniger en het toestel compacter dan traditionele regenwatersystemen. Bovendien is er sterk tegemoet gekomen aan de wensen van de installateur. Alle aansluitingen bevinden zich daarom aan één kant van het compacte toestel zodat het zeer snel, aan de wand of op de grond, en zelfs in een hoek gemonteerd kan worden. Het formaat is zo klein als een kratje bier, waardoor het regenwatersysteem zelfs in een standaard keukenkastje past. Zie de eenvoud van het systeem hiernaast.

Snelle montage en faalkosten
Het toestel is compleet dus geheel voorzien van isolerende design-schuimkap, driedelige koppelingen, afsluitkranen en flexibele aansluitingen. Dit vermindert niet alleen het geluid en de resonanties in het leidingsysteem maar maakt ook een snelle en degelijke montage mogelijk. De aansluitingen zijn zodanig dat het toestel Belgaqua-gecertificeerd is zodat de installateur zeker is van een snelle en ordentelijke aansluiting zonder kans op fouten. Een bijkomend doch groot voordeel van de ingebouwde membraampomp is het feit dat de aanzuigleiding niet eerst met water opgegoten hoeft te worden. Het systeem zuigt het regenwater zelf aan waarna het zichzelf in bedrijf neemt. Dus opgieten en inregelen behoort met het nieuwe regenwatersysteem tot het verleden.

Snelle aansluiting op Flatline regenwatertank
Naast de nieuwe IRM-1 watermanager met energiezuinige pomp heeft GEP ook een nieuwe regenwatertank ontwikkeld; de Flatline tank. Deze regenwatertank is zeer plat van vorm en heeft een voor gemonteerd Trident-filter en is voorzien van alle benodigde aansluitingen. De tank is slechts 65 cm diep, dus zeer eenvoudig te plaatsen met geringe grondwerken en korte montagetijden. Bovendien worden dankzij de platte vormgeving “onbereikbare” plaatsen bereikbaar, het past immers door elke standaard deur. De schacht is telescopisch zodat het gemakkelijk en snel gelijkgesteld kan worden aan maaiveld. Daarnaast is er een speciale vlotterschakelaar met aanzuiging leverbaar die eenvoudig en snel op de aanzuigleiding van de IRM-1 watermanager kan worden aangesloten. Tevens is deze prefab voor gemonteerd zodat het een kwestie is van “plug-and-play”. De Flatline tank is leverbaar in 1.500, 3.000, 5.000 en 7.500 Liter en zijn onderling te koppelen zodat men grotere volumes kan creëren. De Flatline regenwatertank is bestand tegen grondwater (tot 50 cm), klasse B verkeer belastbaar (personenauto) en snel zonder zwaar materieel te hanteren en plaatsen.

Conclusie
Met de nieuwe generatie regenwatersystemen van GEP is regenwaterhergebruik aanmerkelijk energiezuiniger geworden, dus nog meer ecologisch dan voorheen. Bovendien is het gemak van werkzaamheden en in bedrijf name sterk vereenvoudigd. Het systeem is dankzij de prefab voor gemonteerde onderdelen veel sneller en eenvoudiger te plaatsen met geringe kans op montagefouten en veel kortere montagetijden. De nieuwe watermanager kan zelfs direct op zonne-energie aangesloten worden, dat noemen wij op en top duurzaamheid!

Friese gemeente koploper

Starterswoningen krijgen een regenwatersysteem
In de toekomst kunnen gemeentes eigenaren van gebouwen en woningen verplichten het regenwater dat op hun perceel valt, zelf te ‘verwerken’. Het Friese Tytsjerksteradiel kwam met een sympathieke en duurzame oplossing. Nieuwbouwwoningen, ook voor starters, krijgen allemaal een eigen regenwatersysteem. Het regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling, wasmachine en tuin.

“Iedereen denkt bij regenwatergebruik dat het gaat om water besparen. Maar dat is niet de essentie”, zegt Fred Prins, directielid van GEP. GEP ontwikkelt systemen voor gebruik en infiltratie (afvoeren in de bodem) van regenwater. Het traditionele plaatje van de waterkringloop verloopt al eeuwen op dezelfde wijze. Neerslag valt op het land: een deel stroomt weg naar de rivieren en een deel wordt opgenomen door de vegetatie en de bodem. Door de toenemende bebouwing en bestrating van de percelen is dat scenario sterk veranderd. Weinig regenwater trekt nog in de bodem, een grote hoeveelheid water stroomt weg via ons rioolstelsel. Als het hard regent komen we daardoor steeds vaker in de problemen. Plaatselijke wateroverlast na een stevige regenbui is schering en inslag.

“Vanaf 1995 zien we regelmatig regenbuien met extreem grote pieken. Het is er niet op verbeterd, de klimaatverandering wordt ook in dat opzicht steeds meer voelbaar”, vervolgt Prins. “Kijken we naar de huidige regenbuien, dan zien we een grillig patroon. De bedoeling van onze watersystemen is, deze pieken in de neerslag op te vangen en het water een tijdlang te bufferen op het perceel waar het valt. Zo wordt de piekbelasting op het afvoerstelsel afgevlakt tot een beheersbaar peil. Het idee achter dit systeem is dus in eerste instantie om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. Dat gebeurt aan het begin van de buis, en niet aan het einde zoals we dat van oudsher gewend zijn.”

Voordelen bewoners
De voordelen van regenwatergebruik voor bewoners spreken voor bijna zich. In Nederland verbruikt de gemiddelde inwoner ongeveer 135 liter drinkwater per persoon per dag. Voor het overgrote deel wordt dit gebruikt voor toepassingen waar eigenlijk helemaal geen dure drinkwaterkwaliteit voor nodig is. Feitelijk verbruiken we meer dan 50% drinkwater voor onnodige toepassingen, zoals wasmachine, toiletspoeling en tuin. Drinkwater is kostbaar. In plaats van drinkwater zouden we voor die ruim 50% ook gefilterd regenwater kunnen gebruiken, zo betoogt Prins. “Vaak is dat zelfs beter, omdat regenwater minder kalk bevat en er dus minder wasmiddelen noodzakelijk zijn  (naast een extra besparing vormt dat dus een geringere belasting van het milieu). Bovendien behoren kalkaanslag in de wasmachine en urineaanslag in het toilet daarmee tot het verleden.” Er is een aantal toepassingen waarvoor gefilterd regenwater gebruikt kan worden. Prins: “Bij toiletspoelingen gaat veel drinkwater verloren. Hier zijn grote besparingen mogelijk. Door onze wasmachine spoelt ook een groot aantal liters drinkwater weg. Ook hier valt veel te besparen. Bovendien is regenwater beter voor de wasmachine, vanwege het zachte karakter. Vanzelfsprekend is het ook heel goed voor de tuin.”

Principe regenwatersysteem
Het principe van een regenwatersysteem is eenvoudig: regenwater wordt opgevangen in een put en door een pomp naar de verschillende tappunten geleid. Of inpassing in de praktijk ook zo makkelijk is, hangt af van de situatie op locatie. HHH h HPrins: “Bij nieuwbouw is een regenwatersysteem niet zo gecompliceerd, bestaande bouw is lastiger.”

In Tytsjerksteradiel was er sprake van nieuwbouw, waar de gemeente bewust gekozen heeft voor gemakkelijke montage in combinatie met veiligheid en een bedrijfszekere werking. Zowel de put als het pompsysteem is daarom kant-en-klaar gefabriceerd, dus zouden in principe snel te installeren moeten zijn, met een minimale foutkans. De regenwatertanks hebben een inhoud van 7.500 liter en zijn voorzien van een filter. Deze tanks zijn onder de oprit geplaatst. De pomp met besturing hangt in de berging of garage. Bijzonder aan dit systeem is de besturing. Die schakelt automatisch over op drinkwater zodra de put leeg raakt. De put hoeft niet te worden bijgevuld. Zodra het weer gaat regenen, schakelt het systeem automatisch weer over op het regenwater. Vanwege de veiligheid heeft de gemeente gekozen voor een systeem met KIWA-certificaat.

Onderhoud en service
De levering is door de fabrikant begeleid, waarbij nazorg en service belangrijke punten zijn. Om een snelle service te kunnen bieden, heeft een installateur uit de gemeente, Bouma Installatietechniek, een speciale training gevolgd bij GEP. Alle servicemonteurs van Bouma zijn daardoor in staat om foutanalyses uit te voeren en een eventuele storing te verhelpen. Hiervoor zijn de serviceauto’s van Bouma uitgerust met reserveonderdelen, zodat de bewoners, naast de bescherming tegen wateroverlast, kunnen vertrouwen op een snelle 24-uurs service van een installateur binnen hun gemeente. De monteurs hebben geleerd waar ze op moeten letten bij een regenwatersysteem. Prins: “Stel dat een pomp niet loopt, of dat ‘ie bromt, dan weten ze: oh, het is de aanloopcondensator. De drukbesturing en het omschakelmechanisme zijn ook componenten die aandacht verdienen. Niet dat het allemaal zo gevoelig is, maar er kan natuurlijk iets mee gebeuren.”

Voorloper
Tytsjerksteradiel is voorloper in het gebruik van regenwater. Zou dit prima initiatief navolging krijgen? “Daar ziet het wel naar uit”, zegt GEP-directeur Prins. “De Waterwet regelt hoe je met afvalwater omgaat. En die Waterwet gaat veranderen. Wat blijft, is dat de gemeente verplicht is afvalwater af te voeren. Een groot verschil is, dat regenwater onder de nieuwe regelgeving niet meer als afvalwater wordt beschouwd. Met andere woorden, de gemeente kan zeggen: beste mensen, dat regenwater van jullie perceel willen wij niet meer in het riool hebben. Daar moeten jullie zelf maar een oplossing voor bedenken. Wat doe je dan? Je kunt het water de grond in laten lopen, je kunt er je tuinvijver mee vullen of je gebruikt het opnieuw. Zonder de twee eerste opties tekort te willen doen of uit te sluiten: ik zou om te beginnen kijken hoe ik regenwater zou kunnen inzetten voor doelen waar nu nog onnodig drinkwater voor wordt gebruikt. Het is een duurzame oplossing waarvan je als gebruiker direct voordeel hebt en die ook in maatschappelijk opzicht zeer toe te juichen is.”

Het begon in Jistrum
Enkele jaren geleden ging het regenwaterproject van start in het Friese dorp Jistrum, onderdeel van de gemeente Tytsjerksteradiel. In totaal zijn er 14 vrije sector woningen en vier starterswoningen gebouwd en die hebben allemaal een eigen regenwatersysteem gekregen. Bij het bouwrijp maken van de grond zijn de putten geplaatst. Dat was geen eenvoudige klus. De betonnen putten – er zijn overigens ook uitvoeringen van kunststof - zijn groot en zwaar en moesten binnen en bepaalde afstand van de nog te bouwen woningen geplaatst worden. “De pomp van het systeem kan 15 meter overbruggen”, vertelt Oeds Postma, die grondbedrijf doet bij de gemeente. Dat vereiste extra aandacht bij met name de vrije sector woningen. “We probeerden de putten zo dicht mogelijk op de rooilijn te zetten, vanwege de pompcapaciteit. Aan de andere kant wilden we de ondergrond niet teveel beïnvloeden, om eventuele problemen met de fundering van de woningen te voorkomen.” Postma kent nog geen andere gemeentes die een regenwatersysteem toepassen. Dat vindt hij jammer, maar in Tytsjerksteradiel is de toon gezet. Postma: “In ieder bestemmingsplan dat we bouwrijp maken, komen nu regenwaterputten. Het begint al bijna routine te worden!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijs water: een goede alternatieve bron

Op onze aarde is ongeveer 1,4 miljard kubieke meter water aanwezig. Dat lijkt op het eerste gezicht heel veel maar 97 % hiervan is zout water. Het grootste deel van het zoete water is in vaste ijsvorm aanwezig op de noord- en de zuidpool. Het beschikbare deel zoet water bedraagt slechts 0,3 %. Dit water is van absoluut levensbelang. Zorgvuldige omgang met dit water is dus noodzaak. - door ing. Fred Prins*

In Nederland verbruikt de gemiddelde inwoner ongeveer 135 liter per dag. Met regenwatergebruik wordt bedoeld per persoon per dag. Voor het hemelwater afkomstig van het dak. Het overgrote deel wordt gebruikt voor toepassingen waar eigenlijk helemaal geen dure drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is. Feitelijk verbruiken we meer dan 50% duur drinkwater voor onnodige toepassingen, slechts 2 % wordt effectief als levensmiddel gebruikt. In plaats van drinkwater zouden we voor het merendeel dus ook ander water kunnen gebruiken, bijvoorbeeld regenwater of grijs water. Dat kan worden opgevangen en gebruikt voor toiletspoeling, wasmachine en tuin. Daar zijn verschillende systemen voor in de praktijk. Het principe komt erop neer dat het regenwater eerst wordt gefilterd en daarna opgeslagen in een tank, put of waterzak. Middels een pomp wordt dat water naar de aftappunten gebracht. Een systeembesturing zorgt voor een automatische omschakeling naar drinkwater na lange periodes van droogte.

GRIJS WATER
In de dagelijkse praktijk worden regenwatersystemen vaak aangeduid met de term: “grijs water” maar dat is fundamenteel iets anders. Het afvoerwater afkomstig van baden, douches en wastafels wordt ‘grijswater’ genoemd. Naast grijs water spreekt men van zwart water indien het belast is met organische afvalstoffen. Het recyclen van grijs water tot water dat geschikt is voor toiletspoeling, wasmachines, schoonmaken en tuinberegening is aanmerkelijk gecompliceerder dan de eerder besproken regenwatersystemen. Met de huidige stand van de technologie is het echter mogelijk om dit licht belaste afvalwater door biomechanische zuiveringstechnieken, die geen enkele milieubelastende chemische stoffen gebruiken, te zuiveren en te recyclen voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

BESPARING EN VOORDELEN
De besparing die met een grijswatersysteem kan worden gerealiseerd is aanzienlijk. In de woningbouw kan men tot 45 liter per dag besparen. In een hotelwezen is dit zelfs tot meer dan 60 liter drinkwater per persoon per dag. Bij het gebruik van een gecombineerd systeem van grijs water en regenwater met een intelligent water management systeem kan het gemiddeld dagelijks gebruik van 135 liter drinkwater per persoon per dag worden gereduceerd tot slechts 59 liter. Men vermindert het gebruik dus aanzienlijk.

MILIEU
Naast de besparing op de drinkwaterkosten, levert het recyclen van het in huishoudens, industrie en hotelwezen gebruikte water, aanzienlijke kostenbesparingen op voor de afvalwaterzuivering. Daarnaast zal het verbruik van grondwater afnemen en daarmee ook de verdroging van de natuur.

INDUSTRIËLE SYSTEMEN
Er zijn een aantal bedrijven op de Nederlandse markt actief die grijswatersystemen als toepassing in de utiliteitsbouw produceren en verkopen. Deze systemen kunnen worden ingezet voor hergebruik van grijs water in de horeca, de industrie en voor appartementen. Het technische principe van dergelijke systemen is van oudsher steeds hetzelfde. Het grijs water afkomstig van bad, douche of wasmachine stroomt in een vóórbezinktank. Vanuit deze tank wordt het water naar een meerbio rotor gepompt. De continue draaiende bio rotor voorziet in een continue toevoer van zuurstof en een eerste biologische reiniging van het water. Dit water stroomt vervolgens in een na bezinktank, waaruit het via een UV- desinfectie lamp naar een buffertank wordt gevoerd. Optioneel kan een dergelijk industriesysteem worden aangesloten op een regenwatersysteem. Bij gebrek aan grijswater schakelt het systeem automatisch over op regenwater. Als deze bron ook leeg is schakelt het systeem ten slotte automatisch over op drinkwater. De grijswatersystemen voor industrie hebben echter als nadeel dat ze een groot en constant debiet aan sterk vervuild grijswater vereisen. Piekbelastingen en lange periodes van inactiviteit kunnen een slechte waterkwaliteit of stankoverlast veroorzaken.

SYSTEMEN VOOR WONINGBOUW
In navolging van de industriële grijswatersystemen zijn systemen ontwikkeld die specifiek zijn ontworpen voor de huishoudelijke markt. Deze systemen zijn over het algemeen zeer compact ontworpen, zodat de gehele installatie in een kleine kelder of technische ruimte past. Alle processen worden via een centraal micro-elektronisch regelsysteem geregeld. De recycling per systeem gaat van 300 liter per dag tot 2.400 liter per dag. Voor grotere capaciteiten kunnen de toestellen op modulaire wijze worden uitgebreid. Daardoor kunnen deze systemen worden gedimensioneerd naar de behoeften van eensgezins- en meergezinswoningen, en tevens voor hotels en bedrijven.

COMBINATIE GRIJSWATER EN REGENWATER
Naast de zuivering van grijs water kan bij deze toestellen ook het gebruik van regenwater geïntegreerd zijn. Bij systemen die specifiek ontworpen zijn om te worden gekoppeld aan een regenwatertank, schakelt het systeem, indien al het grijze water gerecycleerd en verbruikt is, automatisch over op gefilterd regenwater. Als ook dit regenwater op is, schakelt het toestel automatisch over op drinkwater. Zodra het weer gaat regenen of er weer aanvoer van grijs water is, schakelt het toestel weer terug op het regenwater. De toestellen die niet zijn ontworpen om te worden gekoppeld aan een regenwatertank schakelen direct over op drinkwater wanneer het waterpeil in de opslagtank voor gezuiverd water beneden een bepaald niveau komt. Zo wordt er altijd een bedrijfszekere watertoevoer gegarandeerd.

TECHNIEK VAN GRIJS WATER
De toestellen voor de huishoudelijke markt werken met twee opeenvolgende zuiveringen. Het resulterende gezuiverde water is geurloos en geschikt voor opslag en voldoet aan de Europese richtlijn EU 76/160/EWG voor huishoudelijk (grijs) water. De systemen voldoen in technische zin aan de EN1717, die geldt als waterleiding technische richtlijn.

Biomechanische zuivering
Bij alle grijswatersystemen voor woningen bestaat de eerste fase in de zuiverings cyclus uit enkele of meerdere biomechanische zuiveringen in de vorm van zweefbedreactoren. In deze zweefbedreactoren wordt het water belucht en biologisch gezuiverd. Het vuil hecht zich aan de zuurstof en vormt een sedimentlaag op de bodem, die wordt op gezette tijdstippen verwijderd. De reinigende bacteriën zuiveren het water op een natuurlijke biologische wijze. Deze biologische zuivering kan worden voorafgegaan door een vóórfiltratie om grotere vuildelen, zoals haar en vezels van textiel. Voor de tweede fase van de zuivering van het voorgezuiverde water bestaan voor huishoudelijk gebruik twee systemen Het ene systeem maakt gebruik van nanofilters en het andere systeem maakt gebruik van een UV-behandeling.

Nanofilters
Middels vrij verval stroomt het water door een membraanfilter van 0.00005 mm. Hier worden bacteriën en virussen gescheiden van het water. Dit gefilterde schone water stroomt vervolgens in een schoonwatertank. Deze membraanfilters geven de zekerheid dat al het water door de filter gaat alvorens het wordt gebruikt. Al het water is dus gegarandeerd vrij van virussen en bacteriën. Dit aspect is een zeer belangrijk veiligheidsaspect van deze systemen.

SANITAIRTECHNIEK
Dit is een mogelijkheid. Dit procedé is reeds lang bekend maar vroeger vereisten dergelijke filters een hoge druk om er water doorheen geperst te krijgen. De moderne membraanfilters met nanofiltrage werken met een minimale druk, de zwaartekracht is voldoende om het water door de membraanfilter te laten stromen. Groot voordeel is dat hiervoor geen energie meer vereist is en er een betere eenvoudigere controlemogelijkheid is. Dit filter heeft namelijk een bepaalde weerstand. Zodra deze boven of onder een bepaalde waarde komt, is de filter vervuild of lek. Beide storingen worden via een display aan de gebruiker gemeld en het systeem schakelt daarbij automatisch over op drinkwater totdat het probleem verholpen is.


 

POMPSYSTEMEN VOOR HET GEBRUIK VAN REGENWATER

DO'S AND DON'TS BIJ

DE INSTALLATIE VAN OPVOERPOMPEN

Het gebruik van regenwater is milieuvriendelijk, economisch en het belast het rioleringsstelsel slechts in geringe mate. Het regenwater wordt dan ook het best zo veel mogelijk hergebruikt. En om dat te kunnen, worden opvoerpompen ingeschakeld. Maar hoe wordt dergelijke installatie gedimensioneerd? Wat dient er te gebeuren als de aanzuighoogte meer dan acht meter bedraagt? En hoe gaan we om met een lege tank? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in onderstaand artikel.

WAAROM HEMELWATER GEBRUIKEN?

In België daalt het grondwaterpeil. Dit komt door een toenemende consumptie en door het feit dat steeds minder hemelwater in de grond infiltreert. Tot voor kort werd het regenwater simultaan met afvalwater doorheen eenzelfde riolering afgevoerd naar de oppervlaktewateren (al dan niet via een zuiveringsstation). Dit heeft enkele nadelen:

•Bij hevige regen kunnen de rioleringen de toevloed aan water niet aan, waardoor er overstromingen ontstaan.

•Voor een goede werking, moet de concentratie aan organisch afval in een zuiveringsstation voldoende hoog zijn. Verdunning met regenwater is nefast. Om dit op te lossen bestaan er 3 methodes (of een combinatie ervan):

•Gebruik maken van het hemelwater.

•Infiltratie in de grond.

•Buffering (met een groen dak of in de tank), waardoor het vertraagd wordt afgevoerd.

 

Ook de particulier haalt hier zijn voordeel uit: regenwater is gratis en aangezien het geen kalk bevat is het uitermate geschikt voor het poetsen van vloeren, vensters en auto’s. Indien men er ook de toiletten, wasmachine en tuinbesproeiing op aanslaat, kan men zelfs meer dan 50 % besparen op de waterrekening. 


DIMENSIONEREN POMP
Om een pomp te kunnen dimensioneren, moeten 2 parameters gekend zijn: het debiet en de opvoerhoogte.
Het debiet hangt af van het aantal aangesloten aftappunten (tabel 1). Omdat men in de realiteit niet alle kranen op hetzelfde moment zal gebruiken, wordt hieraan een zogenaamd gelijktijdigheidsfactor K gekoppeld.

Voor de opvoerhoogte moeten we 3 zaken optellen:

•De leiding verliezen in de minst gunstige kring. De berekeningsmethode werd uitvoerig toegelicht in het artikel over de circulatiepompen, zie Sanilec nr. 144

•De gewenste einddruk aan het minst gunstige tappunt (hoogst gelegen en/of verst verwijderd). Doorgaans is een druk van 1,5 bar voldoende.

•Het niveauverschil tussen de laagste waterstand in de tank en het hoogste tappunt.

Eigenlijk is er nog wat reserve: de pomp zal 2,14 m³/h leveren bij een opvoerhoogte van 30,4 m WK. Het betreft een zelf aanzuigende pomp, dit betekent dat de pomp in staat is om bij de start (nadat zij zorgvuldig werd opgegoten) of tijdens de werking, luchtbellen die zich aan de aanzuigzijde bevinden, via de perszijde af te voeren. Pompen die hoger worden opgesteld dan het waterniveau, moeten steeds van het zelf aanzuigende type zijn.

De sturing en droogloopbeveiliging zijn in de afgebeelde pomp geïntegreerd. Voor pompen waar dit niet het geval is, moet een aparte sturing en beveiliging voorzien worden.

WAAROM IS DE AANZUIGHOOGTE BEPERKT?
Ter hoogte van de zeespiegel bedraagt de atmosferische luchtdruk normaal 1,013 bar (10 m WK). Aangezien de lucht gelijkmatig op het wateroppervlak drukt, zal dit oppervlak mooi horizontaal zijn. Wanneer nu echter op een bepaalde plaats deze druk wordt weggenomen (dit is wat er in de aanzuigleiding gebeurt als de pomp begint te draaien), drukt de lucht op het vrij gebleven deel het water in de aanzuigleiding omhoog (zie fig. 4). Aangezien we maar over 10 m WK luchtdruk beschikken, is de maximum aanzuighoogte theoretisch 10 m WK. In de praktijk zal de aanzuighoogte zich beperken tot max. 8 meter, leidingverliezen tot aan de ingang van de pomp inbegrepen! De aanzuigleiding moet heel zorgvuldig en luchtdicht worden uitgevoerd, want men kan stellen dat ongeveer 80% van de defecten zich situeren aan de aanzuigzijde van de pomp.

WAT ALS AANZUIGHOOGTE MEER DAN 8 METER BEDRAAGT?
In dat geval neemt men zijn toevlucht tot pompen die in de regentank worden geplaatst. Hier zijn geen beperkingen aan de aanzuigzijde, want de pomp is ondergedompeld in het water. Hoewel deze systemen duurder zijn, bieden ze toch een aantal voordelen: plaats besparing in de woning, aangezien de pomp zich in de tank bevindt. Men zal bijgevolg ook geen storend geronk waarnemen in huis. De kans op aanzuig zijdige defecten is zo goed als uitgesloten. De pomp moet zich echter wel op een vorstvrije diepte bevinden. Van de meest courante modellen hebben de leveranciers ook volledige pakketten, compleet met voldoende kabel, sturing en beveiliging, drijvende zuigkorf (de vlotter zorgt er voor dat er steeds water wordt aangezogen ca. 15 cm onder het oppervlak, waar zich het minst onreinheden bevinden), en zelfs een touw om de pomp op te halen indien nodig.

WAT ALS DE TANK LEEG IS?
Er bestaan in de handel vul sets. Een niveaudetectie stuurt bij een laagwaterstand (vóórdat de pomp veiligheid gaat) een magneetventiel aan dat de tank met leidingwater vult totdat een voldoende hoog niveau wordt bereikt. De vul set moet voldoen aan de Belgaqua EN 1717 norm. Het komt er op neer dat er nooit contact mogelijk mag zijn tussen de uitstroom van het distributiewater en de hoogst mogelijke waterstand in de regentank (= overloop). Voor meer informatie kan u terecht op www.belgaqua.be. In veel gevallen is het aanleggen van een waterleiding naar de tank nogal omslachtig. Bovendien is de hoeveelheid bijgevuld leidingwater nogal groot, wat jammer is als het dan korte tijd later toch begint te regenen. De pompfabrikanten zijn dan op de proppen gekomen met systemen met een ingebouwde overschakeling op leidingwater (fig. 6). In normale omstandigheden haalt de pomp het water uit de regentank. Wanneer echter de kritische laagstand bereikt wordt, schakelt een driewegkraan de aanvoer over naar een geïntegreerde tank met klein volume (typisch 5 à 22 liter). Deze is op zijn beurt voorzien van een vlotterschakelaar die ogenblikkelijk bijvult. Het systeem is zo gedimensioneerd dat er minstens zo veel wordt bijgevuld als wat de pomp wegneemt.

Men moet daarom de instructies van de fabrikant nauwlettend opvolgen en er zich van verzekeren dat men de juiste leidingdiameter en voordruk hanteert. Het spreekt voor zich dat ook deze toestellen conform de EN 1717 norm ontworpen zijn. Het gebruik van regenwater vindt ook steeds meer ingang in de tertiaire sector, voor o.a. toiletspoeling in kantoren en ziekenhuizen. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zal men hier vaak kiezen voor een systeem met meerdere pompen. Om de eerder vermelde problemen in de aanzuigleiding te voorkomen, werkt men hier meestal ook met een zogenaamde laadpomp. Hierbij heeft men een reservoir waarbij een hydrofoorgroep gevoed wordt, deze groep staat lager dan de tank, zodat het water automatisch toeloopt. Wanneer het niveau in de tank een eerste laag niveau bereikt, wordt een signaal gegeven aan een pomp in de regentank, om bij te vullen. Wanneer het niveau echter verder daalt in het reservoir (omdat de regentank leeg is), dan wordt er een signaal gestuurd naar een magneetventiel, vervolgens wordt het reservoir bijgevuld. Dit wordt net zolang herhaald tot de regentank weer beschikt over voldoende regenwater.

Tot slot
Dit artikel had tot doel om een overzicht te geven van de verschillende mogelijkheden voor het verpompen van regenwater. Er werden enkele kritische punten en een aantal oplossingen besproken, afhankelijk van de situatie ter plaatse en de financiële mogelijkheden van de klant. Wie nog geen ervaring heeft met dergelijke installaties kan zich het best laten bijstaan door de fabrikant. Een grondige voorbereiding is alvast een vereiste om tot het gewenste resultaat te komen! 

 

Varitank voor regenwater

Varitank voor Regenwater 
Regenwatertanks en -putten die uitgerust zijn met een geïntegreerd filter zijn de beste oplossingen voor de opvang en het (her) gebruik van regenwater voor toiletspoeling, wasmachine en tuin. De installatie van een regenwaterput is echter niet altijd even gemakkelijk. De nieuwe Varitank van GEP maakt van de installatie een simpele snelle klus. Vaak is het bouwen van het mangat bovenop de tanks en putten vaak het grootste probleem. Dat gebeurt meestal in traditioneel metselwerk of met prefab betonnen opzetstukken. Optie 1 is arbeidsintensief en relatief duur, optie 2 is niet flexibel qua aansluitingen en juiste pashoogte van de deksel. Met de Varitank van GEP is dit arbeidsintensieve maatwerk verleden tijd. 

 

Kunststof kraag vereenvoudigt montage
Bij de productie van de Varitanks wordt er een kunststof kraag in de dekplaat van de betonnen regenwaterput gestort of op de tank gemonteerd. Hierop kan een kunststof ophoging, met geïntegreerd regenwaterfilter, perfect worden geplaatst. Dit universele systeem is enorm flexibel, gemakkelijk en snel te installeren. Tijdens de uitvoering hiervan komen geen kranen, machines of dergelijke aan te pas. Bovendien is de toegang tot de diepe regenwatertank, dankzij de filterschotel, zeer kind veilig afgesloten.

Hanteerbaarheid en flexibiliteit
De schacht is draaibaar ten opzichte van de tank, dus de aansluiting van leidingen gaat snel en met minimale aansluitstukken. De kunststof schacht is snel en eenvoudig in te korten met een zaag zodat het deksel perfect passend op maaiveldniveau gesteld kan worden. Tot slot is het deksel ook telescopisch en draaibaar zodat het brede assortiment deksels perfect past. Daarnaast is dit alles met de hand te plaatsen en uit te voeren. Illustratie: Varitank: Draaibaar, inkort baar en telescopisch


 

 

 

 

De Waterzak

Regenwatersysteem met waterzak in kruipruimte

Naast de kunststof en betonnen opslagtanks voor de GEP regenwatersystemen, beschikt GEP over de flexibele waterzak. Het grote voordeel van een waterzak ten opzichte van traditionele regenwatertanks en putten is dat er bij de aanleg geen graafwerkzaamheden verricht hoeven te worden. De waterzak wordt eenvoudig in de kruipruimte gelegd. Het systeem is tevens zeer geschikt voor plaatsing in bestaande bouw.

Het regenwater wordt vanaf het dak opgevangen en gefilterd door buisfilters die zich in de verticale regenpijpen bevinden. Het schone gefilterde regenwater stroomt vervolgens naar een schacht die in de kruipruimte staat. Naast deze schacht ligt de flexibele waterzak die zich, als een communicerend vat, vult met regenwater. De Watermanager is een systeembesturing met geïntegreerde pomp die het waterpeil in de zak en de waterdruk in de leiding controleert. De pomp brengt het water naar de verschillende aftappunten zoals wasmachine, toiletten en tuin. Indien de waterzak leeg is schakelt de Watermanager automatisch over op drinkwater zodat het regenwatersysteem onder alle omstandigheden in de waterbehoefte blijft voorzien.

De waterzak is te verkrijgen in allerlei maten. De waterzak wordt op maat gemaakt. Een compleet regenwatersysteem bestaande uit; een waterzak van 3.000 Liter, watermanager met pomp, schacht en twee buisfilters is leverbaar vanaf 2.495,- euro. (excl. BTW)

 

 
 


 


 


 


 


 


 

GEP op vakbeurs Klimaat in Houten

Bezoek GEP tijdens de vierde editie van de Vakbeurs Klimaat; hét evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte. Op donderdag 8 november ontmoeten wij u graag op onze stand 2.4.14 in Expo Houten. Wij laten u kennismaken met onze Trident regenwaterfilters, onze regenwatertanks en regenwatersystemen. Uiteraard hebben we ook onze drainage en infiltratie producten staan. De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater. De systemen en producten van GEP verminderen overlast door hevige regenval. Vraag nu gratis uw entreekaarten aan! https://bit.ly/2KYMuxb Wij hopen u te zien op onze stand tijdens de Vakbeurs Klimaat in Expo Houten.

Breaktank voorkomt contaminatie van de waterleiding

Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekomen voor de veiligheid van technische installaties, met name voor de waterleiding. Zo is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor legionella ontstaan. Daar worden vaak preventieve maatregelen genomen die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van legionella. Maar er worden ook steeds meer beveiligingen geplaatst die ons drinkwaternet beveiligen tegen verontreiniging, dat worden breaktanks, ook wel breektanks of disconnectietanks genoemd. Ze dienen allemaal een belangrijk doel; het verhinderen dat verontreinigd water in ons drinkwatersysteem terecht komt. Oftewel: ze zorgen voor een waterleidingtechnisch veilig watersysteem.

De noodzaak van een breaktank?

Er is een norm die beschrijft hoe ons waterleidingnet beveiligd dient te worden tegen verontreiniging, dat is de EN1717. Die Europese norm is uiteraard ook in Nederland verplicht en deze maakt onderscheid in 5 verschillende kwaliteiten water, de zogenaamde vloeistofklassen. Deze varieren van klasse 1 tot klasse 5. (zie tabel 1)

Klasse, Omschrijving, Voorbeelden

1. Water bedoeld voor menselijke consumptie, afkomstig van een drinkwater distributie systeem. Drinkwater, kraanwater

2.Vloeibare stof, die geen schade voor de menselijke gezondheid oplevert waarvan is vastgesteld dat ze geschikt is voor menselijke consumptie, inclusief water, verkregen uit een drinkwater distributie systeem, en wat een verandering mag hebben ondergaan voor wat betreft smaak, geur, kleur of temperatuur. Gekoeld water, warm water, demi water, kookvocht, koffie, thee, soep, alcoholische dranken, vruchtensappen.

3. Vloeibare stof die in enige mate de menselijke gezondheid kan schaden ten gevolge van de aanwezigheid van ‘e’en of meerdere toxische of zeer toxische substaties met een LD 50 > 200mg/kg. Spoelwater voor vaat- en kookgerei, cv-water zonder toevoegingen, water in de wc-stortbak, onthard water.

4. Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van ‘e’en of meerdere toxische of zeer toxische substaties met een LD 50 < 200mg/kg, of ten gevolge van radioactieve, mutagenen of carcinogenen bestanddelen. Pesticiden, koelmiddelen, antivries, anticorrosiemiddelen, desinfectiemiddelen.

5. Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene bacterien of virussen.Afvalwater, rioolwater, drinkwater voor dieren, bloed, zwembadwater en afstromend regenwater.

Tabel 1: vloeistofklassen, bron: vewin

De belangrijkste reden om een breaktank te gebruiken, is het voorkomen van vervuiling van het waterleidingnet door aanwezigheid van stoffen bij eventuele terugstroming van het water. Een breaktank is een beveiliging voor vloeistofklasse 5 en dient dus te worden toegepast overal waar er met drinkwater en met afvalwater, rioolwater, voederbakken, zwembadwater en (afstromend) regenwater gewerkt wordt.

Dus eigenlijk overal waar water is en dierlijke en menselijke processen zijn waar direct contact kan ontstaan met het dat betreffende water en de drinkwaterleiding. In de praktijk moet men daarbij denken aan bijvoorbeeld slachterijen, mortuaria, tandartspraktijken, operatiekamers, tuin beregening, irrigatie, laboratoria, drinkwaterbakken voor vee, autowasserettes, wasserijen, etc.. En uiteraard op plaatsen waar men stoffen toevoegt aan water, zoals bijvoorbeeld antibiotica of chloor, is een breaktank verplicht. Dus eigenlijk zijn er zeer veel situaties in de praktijk waar breaktanks toegepast worden, of zouden moeten worden. . . . .

Wat zijn breaktanks?

Een breaktank is dus een beveiliging van de hoogste categorie, het is een drastische maatregel want feitelijk, de naam doet het reeds vermoeden, onderbreekt de breaktank de drinkwaterleiding van alle aftappunten. Praktisch gezien is een breaktank een reservoir dat geplaatst wordt tussen de watermeter in de drinkwaterleiding en de aftappunten. Op dit reservoir zijn dus niet enkel de aftappunten aangesloten maar ook de drinkwaterleiding. En aansluiting van die betreffende drinkwaterleiding is slechts onder speciale voorwaarden toegestaan.

Feitelijk zijn er in theorie drie uitvoeringen mogelijk waarbij dit geoorloofd is. Daarvan worden er in Nederland en Vlaanderen meestal slechts twee in de praktijk toegepast. Dat zijn de zogenaamde AA en AB-beveiligingen. Beide zijn atmosferische onderbekingen waarbij er geen water terug kan stromen richting de drinkwaterleiding.

AA beveiliging: De norm omschrijft de AA beveiliging als een ‘atmosferische onderbreking met vrije uitloop boven de rand’ Deze vrije uitloop is een permanente, verticale, zichtbare, vrije, volledige onderbreking tussen het laagste punt van de drinkwaterleiding en eender welk oppervlak dat het hoogste werkingsniveau van het opvang recipient aangeeft op het moment van overlopen.

Dat klinkt gecompliceerd maar simpelweg betekent het dat er wel drinkwater in kan stromen maar nooit meer terug. Niet als gevolg van zuiging maar ook niet door druk. In vrijwel ieder huis zien we dergelijke AA onderbrekingen terug, een normale cv installatie heeft zo’n klein trechtertje onder het overdrukventiel dat loost op een rioolbuis. Dat is dus een AA beveiliging.

AB beveiliging Een vrije AB-uitloop is een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening van de drinkwaterleiding en het kritisch niveau. De norm omschrijft dit als ‘atmosferische onderbreking met niet-ronde overloop’ De overloop mag niet cirkelvormig zijn uitgevoerd en moet ‘ het maximum intlaatdebiet kunnen afvoeren onder foutcondities bij positieve druk.’ Dergelijke beveiligingen zien we niet zo vaak binnen de woningbouw maar ze kunnen hele praktische oplossingen bieden. Zeker in combinatie met een pomp voor de drukverhoging kunnen hele compacte en normgerechte beveiligingen gerealiseerd worden.

Alternatieven voor een breaktank?

Over de alternatieven voor een breaktank kunnen we kort zijn; die zijn er niet! In de installatietechniek worden veelvuldig de bekende EB, EA en BA kleppen in de drinkwaterleiding gebruikt maar die zijn niet toegestaan voor water dat onder de categorie 5 valt. Kortom: bij categorie 5 water moet altijd een breaktank toegepast worden, aan u de keuze of dat een AA of AB is.